Copyright Wijkblad D'r Kronkel © 2015 - 2016

 

Disclaimer

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site en wijkblad kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site of het wijkblad wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en geluiden van deze site en in het wijkblad behoren toe aan wijkblad D'r Kronkel. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan wijkblad D'r Kronkel en vrijwaren wijkblad D'r Kronkel derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van wijkblad D'r Kronkel worden verveelvoudigd. Mocht wijkblad D'r Kronkel op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft wijkblad D'r Kronkel het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.